ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Τοπικό Συμβούλιο [2017 - 2020]


 Αντγος
(ΠΖ)
Βλάχος Κων/νος
Πρόεδρος
6936935130
*728680
 Υπτγος
(ΠΖ)
Σβερώνης Χρήστ. 

Αντιπρόεδρος
6936911228
*712280
Υπτγος
(ΠΖ)
Ασμίνης  Γεώργιος

 Γραμματέας
6937024505
*7024505
Ταξχος
(ΠΖ)
ΜαλισόβαςΧρήστος
Μέλος
6937048644
*748643
Λγος
(ΠΒ)
Στέφος  Γεώργιος
Ταμίας
6936579748
*732448

Διατελέσαντες Πρόεδροι ΕΑΑΣ  Λάρισας


   1. Σχης (ΠΖ) Μπόγκας Νικόλαος             1/ 2/1953 -  6/ 6 / 1962
   2. Σχης (ΕΛΛ. ΧΩΡ.) Μαρίνος Γεώργ    7/6/1960  -  30/5 / 1966
   3. Σχης (ΠΖ) Λάσκαρης Απόστολος       1/6/1966  -  11/6 / 1967
   4. Σχης (ΣΓ) Δέσες Αντώνιος                12/6/1967  - 19/12/ 1967
   5. Ταξχος(ΠΖ) Καλογιάννης  Κων.       20/2/1976  -  4/ 8 /  1985
   6. Υπτγος (ΔΚ) Ανάργυρος Κων/νος       5/8/1985  - 10/10/ 1987
   7. Ταξχος (ΔΒ) Γεωργίου Φώτιος         11/10/1987 - 31/10/ 1991
   8. Ταξχος (ΜΧ) Βασιλάκης Γεώργιος    1/11/1991 - 23/11/ 1998
   9. Σχης (ΠΖ) Χαρατσάρης  Σπ.            24/11/1998 -  28/ 2/ 1999
 10. Υπτγος (Ο) Ζαχούλας Αχιλλέας         1/ 3/ 1999 -  14/10/2005 
 11. Υπτγος (ΕΜ) Κούτης Κων/νος         15/10/2005 -  7/ 7  /2011
 12. Σχης (ΤΧ) Παπαπαρίσης Απόστ.        8 / 7/ 2011 - 31/7 / 2014
 13. Αντγος (ΠΒ) Τσιρώνης Σπυρ.             1/ 8 /2014  -  2/ 8/ 2017
 14. Αντγος(ΠΖ) Βλάχος Κων/νος              3/ 8 /2017  -      ............


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου