Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 2017
  Οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά την 19 Φεβ 2017. Η ψηφοφορία άρχισε την 09.00 ώρα και περατώθηκε την 19.00 ώρα. Εγγεγραμμένοι 843 και ψήφισαν 233 (4 ετεροδημότες), ήτοι ποσοστό 27,7%. Οι υποψήφιοι έλαβαν σταυρούς όπως παρακάτω (στην παρένθεση οι σταυροί):
ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
  1.Υπτγος Δανιάς Ευάγ(68), 2. Αντγος Καστραντάς Στυλ.
(42), 3. Αντγος Ροζής Βασ.(102) και Υπτγος Χούσος Κων/νος(16).Οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά την 19 Φεβ 2017.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ:
 1.Υπτγος Βήτος Νικόλ.(12), 2.Υπτγος Δεβούρος Ιωάν.(27),3. Υπτγος Κράγκαρης Αριστομένης(65), 4.Αντγος Μανίκας Κων.(33),5. Υπτγος Παπαθανασίου Βασ.(52) και 6.Αντγος Σταθόπουλος Βασ.(35).
ΜΕΛΗ:
 1.Ανχης Γιώτης Χαράλ.(35), 2. Αντγος Γουμαλάτσος Μιχαήλ(47), 3. Υπτγος Δεβούρος Ιωάν.(47), 4. Ανχης Ζέβλας Νικ.(15), 5.Ανχης Ζησιμόπουλος Πολύβιος(32), 6.Ανχης Καπέλος Θωμάς(26),7. Αντγος Καρανίσας Θωμάς(18), 8. Αντγος ΕΛ.ΑΣ Κονταρίδης Χρ.(37), 9. Ανχης Λαγοπάτης Δημ.(26), 10. Σχης Μακρής Γεώργ.(29),11. Αντγος Μανίκας Κων.(44), 12. Σχης Μεγάλης Ιωάν.(12), 13. Υπλγός Μόσχου Βασ.(40), 14.Αστυν Υδντής ΕΛ.ΑΣ Ντούφας Χρ.(41), 15.Υπτγος ΕΛ.ΑΣ Παπαδάτου Σοφία(25), 16. Ανθλγός Παπαευαγγέλου Κων.(53), 17.Αντγος ΕΛ.ΑΣ Παρασκευόπουλος Ηλίας(28), 18. Σχης Πελεκάνος Αθ.(10), 19. Αντγος Σταθόπουλος Βασ.(47), 20. Σχης Τσερπές Θεόδ.(45), 21. Υπτγος Χαραλαμπίδης Πολυχρόνης(25) και 22. Ταξχος Χατσίκας Δημ.(68). 
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
1.ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ
Αντιστράτηγοι  :9
Υποστράτηγοι  :16
Ταξίαρχοι          :28
Συνταγματάρχες       :22
Αντισυνταγματάρχες:58
Ταγματάρχες:26
Λοχαγοί         :33
Υπολοχαγοί   :4
Ανθυπολοχαγοί :9
Ανθυπασπιστές :8
Σύζυγοι αποθανόντων(Χήρες):4
ΕΛ.ΑΣ(Πρώην Χωροφυλακή)  :20
2.ΚΑΤΑ ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΠΖ:37, ΤΘ:8, ΠΒ:17, ΜΧ:14, ΔΒ:21, ΑΣ:6, ΥΠ:12, ΕΜ:14, ΤΧ:35,ΥΓ:23, ΜΣ:6, ΕΠ:2, ΕΛ:3 ΣΤΡΑΤ.ΓΡΑΜ:2, Δ:2, Ο:1, Γ:1, ΣΛ:1

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου